10.09.19

Giới thiệu về Symfony Flex

5/5 - (3 bình chọn)

I. Tổng quan

  • Symfony Flex là một plugin của Composer có nhiệm vụ thay đổi các yêu cầu hay cập nhật, xóa các lệnh.
  • Symfony  Flex là một phương tức mới để cài đặt và quản lý các packages của bên thứ 3 và của chính Symfony.
  • Tự động cấu hình (auto-configuration) thông qua các recipes
  • Flex hoạt động từ phiên bản Symfony 3.3 trở đi, riêng từ phiên bản Symfony 4.0, Flex được sử dụng như một tùy chọn mặc định.

II. Flex hoạt động như thế nào?

Khi chúng ta cài đặt một package mới bằng cách khởi chạy “composer require”, ứng dụng sẽ gửi request về server của Symfony Flex trước tiên:

  • Nếu không có thông tin gì package, Flex server sẽ không trả về thông tin nào và việc cài đặt package sẽ tuân theo các quy trình thông thường dựa trên Composer.

  • Nếu có thông tin đặc biệt về package, Flex sẽ trả nó vào một file gọi là “recipe” và các ứng dụng sẽ sử dụng nó để quyết định chọn packages nào để cài đặt và nhiệm vụ nào được chạy tự động sau khi cài đặt thành công. 

III. Các loại recipes của Symfony Flex

Symfony Flex recipes quản lý tất cả các packages của bên thứ 3 để tích hợp vào ứng dụng Symfony

Có 2 loại kiểu lưu trữ:

  • Symfony/Recipes chính thống:

+ Được duy trì bởi đội ngũ Symfony

+ Có thể sử dụng bí danh

  • Symfony/ Recipes-contrib:

+ Bất kỳ ai cũng có thể đóng góp

+ Không thể sử dụng bí danh

Recipes được mô tả trong file “mainfest.json”

Demo về mainfest.json của swiftmailer package

 

Cài đặt package mới

Kết quả: chúng ta có thể thấy Flex tự động cấu hình mà không cần kiểm tra hay sửa bundles.php

Như vậy,  việc sử dụng Flex tiết kiệm được thời gian quản lý các thành phần (component) của ứng dụng, giảm thiểu rủi ro khi cài đặt, bảo trì ứng dụng. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng nó cho những dự án từ đơn giản đến phức tạp. Flex rất tiện lợi và cải thiện năng suất của bạn đến mức chúng tôi khuyên bạn nên nâng cấp các ứng dụng hiện có của mình lên nó.

Bạn đang ấp ủ một dự án? Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất 😉

Về Cuong Nguyen Van